Home Diễn đàn VF 8 Các ae thay phuộc ARB cho VF8 sau một thời gian sử dụng giờ sao rồi? Trả lời cho: Các ae thay phuộc ARB cho VF8 sau một thời gian sử dụng giờ sao rồi?

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    14/12/2023 lúc 12:57

    Mình là 1 trong những người đầu tiên thay ARB OME tại hà nội và thấy đây là 1 trong 2 món độ cần thiết bậc nhất cho vf8 cùng với độ đèn. Hết hẳn 100% luôn tình trạng tưng tưng ở lưng và không còn chút nào bị dội thẳng vào đầu mỗi khi đi qua những chỗ sóc và gập gềnh. Phuộc zin nên cho đi vào viện bảo tàng ngay và luôn, sắp tới sẽ độ thêm lò xo nữa là treo vf8 sẽ ngon ngang ngửa thậm chí hơn vf7 là điều chắc chắn