Home Diễn đàn Đánh giá xe VF9 có thật sự là một chiếc xe tốt và hoàn hảo? Trả lời cho: VF9 có thật sự là một chiếc xe tốt và hoàn hảo?

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    26/12/2023 lúc 15:03

    Ok miễn là VF sẵn lòng lắng nghe. Ngại nhất họ tự tin quá vào quy trình cũng như lựa chọn của mình thôi. Cơ bản đến giờ họ cũng khá cầu tiến, lắng nghe. Tuy nhiên, nếu họ hành động quyết liệt hơn, có lẽ họ sẽ có chiếc xe hoàn hảo sớm hơn.