Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Các ae thay phuộc ARB cho VF8 sau một thời gian sử dụng giờ sao rồi? Trả lời cho: Các ae thay phuộc ARB cho VF8 sau một thời gian sử dụng giờ sao rồi?

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 08:24

    bác hỏi chỗ uy tín ở khu vực nào thì ae mới chỉ được. chứ bác ở Hà Nội tôi chỉ chỗ ở Sài Gòn thì thành trêu nhau.