Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 06:08

    cụ ấy bảo 3S đo pin chai 3%. hóa ra tự đo số kw tiêu tốn khi sạc rồi trừ ngược lại dung lượng pin nhận được. rồi suy ra pin chai. thế thì thua rồi.