Home Diễn đàn Đánh giá xe Lần đầu trãi nghiệm xe VF8 Eco Trả lời cho: Lần đầu trãi nghiệm xe VF8 Eco

  • Hoà Lê

    75 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 10:04

    xin lỗi các anh chị em, trong bài viết của tôi có 2 lỗi cần đính chính là 01/01/2024; và quãng đường đi được thực tế gần bằng số với công bố…