Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast? Trả lời cho: Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast?

  • Huyên Mạc Duy

    5 VF Points
    Thành viên
    12/01/2024 lúc 06:06

    một là họ thiếu thông tin. hai là cố tình. nhưng mình thiên về hướng cố tình dìm. những người như vậy mình chỉ cười. vì giá trị chiếc xe là do mình sử dụng và cảm nhận. ko cần phải để họ nói