Home Diễn đàn Tâm sự LẠI QUY TRÌNH MUA HÀNG CỦA VINFAST Trả lời cho: LẠI QUY TRÌNH MUA HÀNG CỦA VINFAST

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 01:04

    Có góp ý họ vẫn lấy lý do công ty mới này kia. Vinfast thật ra cũng 7 năm tuổi rồi, nó không mới nữa. Việc này chỉ là lấp liếm việc quản lý khâu kinh doanh online yếu kém mà thôi.