Home Diễn đàn Đánh giá xe MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ Trả lời cho: MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ

  • Nam Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 13:24

    Thay con acquy Đồng Nai đi b ơi, lên LFP hết sạch lỗi. T đi VF8 cũng lỗi liên tục như b, nhục ko để đâu cho hết. Hãng rất ngoan cố rồi thì mình phải tự cứu mình thôi