Home Diễn đàn Đánh giá xe MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ Trả lời cho: MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ

  • Giang Đỗ Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 16:58

    Nếu xác định là sai lầm ở cục Ắc Quy 12V, Mong VF sớm cho a e 1 cái thông báo rõ ràng, khuyến nghị anh em đi thay LFP để tự chữa lỗi, có vấn đề thì VF chịu trách nhiệm.