Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Lê Thành Thức

    35 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 10:16

    này em giông anh nè…toàn để sạc 100%, nghỉ ngơi đã đời lúc ra lấy vẫn chưa lên 100% thì rút ra thôi!!!êm ru bà rù 🤗🤗 (em chuyên sạc trụ 30kWh để nó lâu lâu đầy hà hà (và có thời gian nghỉ ngơi)