Home Diễn đàn VF 9 Trải nghiệm VF9 Plus với chuyến xuyên Việt gần 5000km của tôi. Trả lời cho: Trải nghiệm VF9 Plus với chuyến xuyên Việt gần 5000km của tôi.

  • Hoàng Bùi Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 14:42

    Chúc mừng anh đã hoàn thành chuyến đi xuyên Việt thành công. Hy vọng có dịp ngồi CF tham khảo sâu hơn về chuyến đi của anh ạ 😊