Home Diễn đàn Lux & Fadil Cảm nhận fadil sau 100.000km Trả lời cho: Cảm nhận fadil sau 100.000km

  • Bac Vuong Thu

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 00:34

    Tui mới đi được gần 20.000 km thôi. Nói chung thấy Fadil khá tốt. Có điều mùa hè khá nóng, dường như trần xe không có lớp cách nhiệt. Có phải thế không mọi người?