Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Gia đình đông người nên chọn xe nào? Có nên mua VF8 khi di chuyển đông người khô Trả lời cho: Gia đình đông người nên chọn xe nào? Có nên mua VF8 khi di chuyển đông người khô

  • Quốc Thái

    1.180 VF Points
    VIP
    09/11/2022 lúc 08:26

    Đi chơi mà đồ nhiều thì nên chọn cốp sau rộng rãi thoải mái sẽ ok hơn ah