Home Diễn đàn Tâm sự Hệ thống cảnh báo va chạm trên VF 8 gồm những gì? Trả lời cho: Hệ thống cảnh báo va chạm trên VF 8 gồm những gì?

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 09:59

    Nọ tôi cũng đi lái thử con Vf 8 ở HCM. Công nhận tính năng hiện đại thật. Tôi nghĩ những con xe tầm dưới 2 tỷ k có cửa so với vf 8