Home Diễn đàn Tin tức Các chương trình lái thử Trả lời cho: Các chương trình lái thử

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 17:21

    Bác đăng ký ngay tại showroom, đại lý của VF ở chỗ bác ấy. VF thường xuyên tổ chức cho khách hàng trải nghiệm nên bác cứ yên tâm là sẽ được lái thử.