Home Diễn đàn Tâm sự Có ai quan tâm việc người Việt mình kỳ vọng những gì về ô tô điện không nhỉ? Trả lời cho: Có ai quan tâm việc người Việt mình kỳ vọng những gì về ô tô điện không nhỉ?

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:17

    Cái này khó lắm vì hiện tại đa số người Việt mình vẫn lựa chọn xe xăng, đôi khi vì giá nó vừa túi tiền ấy