Home Diễn đàn Tâm sự Có ai quan tâm việc người Việt mình kỳ vọng những gì về ô tô điện không nhỉ? Trả lời cho: Có ai quan tâm việc người Việt mình kỳ vọng những gì về ô tô điện không nhỉ?

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:18

    Đúng rồi xe điện chi phí cao hơn chút, nhưng tính về lâu dài thì em lại thấy lợi thế hơn đấy