Home Diễn đàn Tâm sự Bí kíp lái xe nhớ đường Trả lời cho: Bí kíp lái xe nhớ đường

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 15:41

    Mấy kinh nghiệm ban đầu, em cứ thắc mắc là sao chị không bảo dùng Google cho nhanh chứ hỏi đường mí nhìn bản đồ làm gì. Hóa ra chị quay xe đoạn cuối. Ấn tượng quá