Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Chăm xe ngày đông có gì khác chăm xe ngày thường? Trả lời cho: Chăm xe ngày đông có gì khác chăm xe ngày thường?

  • Đỗ Ngọc Ánh

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:58

    Em phụ nữ đang đi con VFe 34 nè. Rảnh lắm các anh ạ cứ thế là đi luôn thôi… Có chăng là việc vệ sinh khoang nội thất thôi thì xe ai phải dọn đúng không ạ.