Home Diễn đàn Đánh giá xe Chuyến Long Hải – Phước Tỉnh (BRVT) – SG Bằng Vf5plus

Gán nhãn: ,

 • Chuyến Long Hải – Phước Tỉnh (BRVT) – SG Bằng Vf5plus

  0 VF Points
  Thành viên
  05/07/2023 lúc 06:34

  Chào các bác em đây
  Chuyến Long Hải – Phước Tỉnh (BRVT) – SG
  98km – 35% từ 82% về 47% pin.
  Chi phí
  1% pin 2,8km
  4.28d/km có tắc đường khúc hết cao tốc tầm 30p

  35
  3

  Bình luận

Diễn đàn ‘Đánh giá xe’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong