Home Diễn đàn Lux & Fadil Điều hoà Xe Vinfast Fadil kém

Gán nhãn: 

 • Điều hoà Xe Vinfast Fadil kém

  25 VF Points
  Thành viên
  16/10/2023 lúc 12:29
  Điều hoà xe mình hình như có vấn đề, không lạnh cho lắm, mặc dù đã bật ở mức 2. thay lọc gió điều hoà cũng không thấy lạnh hơn là mấy. mọi người bắt bệnh giúp mình với 🥺
  16
  45

  Bình luận

Trang 3 của 3
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Nguyễn Văn Trực

  0 VF Points
  Thành viên
  28/10/2023 lúc 21:16

  Điều hoà bình thường

 • Hoang Duc Viet

  25 VF Points
  Thành viên
  06/12/2023 lúc 16:56

  Fadil tôi toàn chỉ dám bật nấc lạnh MIN thôi, rét run.

 • TUẤN LÊ ANH

  0 VF Points
  Thành viên
  06/12/2023 lúc 17:21

  Bác ra hãng kiểm tra xem sao. Xe em vẫn mát lắm

 • Hồ Minh Tuấn

  0 VF Points
  Thành viên
  06/12/2023 lúc 17:24

  dh fadil mát mà

 • Diem Nguyen Thi

  0 VF Points
  Thành viên
  11/12/2023 lúc 00:33

  Xe mình cũng lạnh run, toàn để quạt mức 1 và lạnh mức giữa

 • Tuấn Lê

  50 VF Points
  Thành viên
  11/12/2023 lúc 12:10

  ui xe e số 1 đã rét run rồi. Mùa hè lên xe lúc đầu bật số 2 một lát thôi.
  bác mang xe ra hãng đi

Trang 3 của 3
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong