Home Diễn đàn Lux & Fadil Fadil có còn ngon ?

Gán nhãn: 

 • Fadil có còn ngon ?

  0 VF Points
  Thành viên
  26/04/2024 lúc 14:55

  Mình đi fadil đc 2 năm , tới nay vẫn chưa hề có ý định muốn đổi xe.

  Các bác có vậy không ?

  24
  21

  Bình luận

Trang 2 của 3
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Toàn Toàn

  25 VF Points
  Thành viên
  28/04/2024 lúc 22:30

  cũng 3 năm rồi ngon

 • Huy Lê

  5 VF Points
  Thành viên
  30/04/2024 lúc 23:28

  các bác nên xem xét kỹ trước khi chương trình chấm dứt lại tiếc nhé.

 • Thu Nguyễn Thị Xuân

  0 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 07:34

  m 5 năm vẫn rất ưng

 • Quý Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 07:38

  Vin thu mua không biết có nhiều chính sách hay k các bác

 • Chương Phạm Hoàng

  0 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 08:18

  Mình sử dụng Fadil tròn 3 năm, thấy vẫn ổn trong điều kiện của mình dù khu vực mình xe taxi Xanh, xe điện cá nhân cũng nhiều.

 • Luân Phạm văn

  0 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 10:42

  Fadil rồi thì đổi lên lux A hoặc SA lướt thì nét luôn bác !

 • Đoàn Minh Thiệt

  0 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 12:22

  Ok

 • Bình Nguyễn Đức

  50 VF Points
  Thành viên
  01/05/2024 lúc 13:51

  ko nên đổi, chỉ mua thêm bác nhé

 • Đức Huần Vũ

  0 VF Points
  Thành viên
  23/05/2024 lúc 14:34

  Có điều kiện thì đổi sang xe điện

 • Thoanh Nguyen

  0 VF Points
  Thành viên
  27/05/2024 lúc 15:57

  bạn giống tôi. hiện tại chạy em nó vẫn thấy ok lắm

Trang 2 của 3
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong