Home Diễn đàn Lux & Fadil Fadil có còn ngon ?

Gán nhãn: 

 • Fadil có còn ngon ?

  0 VF Points
  Thành viên
  26/04/2024 lúc 14:55

  Mình đi fadil đc 2 năm , tới nay vẫn chưa hề có ý định muốn đổi xe.

  Các bác có vậy không ?

  24
  21

  Bình luận

Trang 3 của 3
Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Trường Nguyễn Văn

  25 VF Points
  Thành viên
  28/05/2024 lúc 06:35

  3 năm rồi.vẫn đóng cao tốc ngon ko bay lắc

Trang 3 của 3
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong