Home Diễn đàn VF 9 Làm thế nào để hiển thị nhiệt độ ngoài trời trên VF9?

 • Làm thế nào để hiển thị nhiệt độ ngoài trời trên VF9?

  5 VF Points
  Thành viên
  17/10/2023 lúc 15:09

  Mọi người cho em hỏi là làm sao để hiển thị nhiệt độ ngoài trời trên VF8, VF9.

  Đi xe xăng thì hiển thị cái nhiệt độ này là đương nhiên mà trên VF9 mình không thấy. Và làm sao hiển thị thời tiết trên màn hình VF9 được vậy?

  10

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong