Home Diễn đàn Đánh giá xe Phần mềm 8.7.9.5 trên vf8

 • Phần mềm 8.7.9.5 trên vf8

  50 VF Points
  Thành viên
  11/01/2024 lúc 18:40

  Sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.5 hơn 1 tháng có một vài nhận xét: hao pin hơn pm 8.7.9.2, thỉnh thoảng mất nhớ gương, HUD, làn đường hay trở về mặc định hỗ trợ giữ làn: cái này rất khó chịu cho các xe đi đường hẹp hay lấn làn. nên phải vào cài lại.

  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong