Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Say thank you tới CĐVFTC

 • Say thank you tới CĐVFTC

  25 VF Points
  Thành viên
  28/12/2023 lúc 15:26
  1 năm đồng hành có quá nhiều hoạt động ý nghĩa, cảm ơn BQT CĐVFTC đã tạo ra sân chơi cho các chủ xe và tạo cơ hội để anh em giao lưu.
  Mãi Yêu
  #congdongvinfast #sacmauvinfast
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong