Home Diễn đàn Tin tức THAM QUAN NHÀ MÁY

 • THAM QUAN NHÀ MÁY

  0 VF Points
  Thành viên
  30/08/2023 lúc 15:40

  Kiến nghị với vinfast có thể cho từng tỉnh đăng ký đi tham quan nhà máy được không

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong