Home Diễn đàn VF e34 VF34 nên cải tiến giao diện đài FM

 • VF34 nên cải tiến giao diện đài FM

  0 VF Points
  Thành viên
  28/09/2023 lúc 13:17

  Trong phần mềm Đài FM

  Lái xe không thể gán tên cho tần số yêu thích

  Vi dụ: Đài Vĩnh Long, Cần Thơ..

  Mong VF quan tâm.

  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong