Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 9.2 không báo quên đóng cửa xe

 • VF8 9.2 không báo quên đóng cửa xe

  0 VF Points
  Thành viên
  22/01/2024 lúc 10:38
  Bản 8.7.9.2 không thông báo xe chưa đóng cửa sổ như bản trước, hôm qua mưa may có chú bảo vệ toà nhà che giúp tấm bạt.
  Hy vọng Vinfast sớm hoàn thiện phần mềm đừng để update được cái này thic mất cái kia

   

  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong