Trả lời Thảo luận

Trang 1 của 2
 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  12/05/2024 lúc 23:08
 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  19/04/2024 lúc 23:07

  anh lên tới nơi chưa, đi dọc đường có tiện xạc không anh?

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  24/12/2023 lúc 17:09

  nhưng không có một thông báo nào để chứng tỏ sự tôn trọng khách hàng.

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  03/12/2023 lúc 22:34
 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  02/12/2023 lúc 23:25

  Xe mình giờ cứ xạc pin thì quạt gió điều hòa trong xe chạy. Xe các bác có bị vậy không?

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  30/11/2023 lúc 10:44

  đọc bác @168 nói mà hy vọng quá, tin đó là sự thật

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  24/11/2023 lúc 21:25

  mình mới lấy xe up 879.5.1 hôm nay , cảm nhận cuar Mình điều hòa chỉ hơi ấm thôi và nhạc thì to nhưng kg hay bằng phiên bản cũ, có ai cảm nhận như mình kg?

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  23/11/2023 lúc 07:00

  cái này đương nhiên phải có chứ , xe chạy ở Việt Nam chứ có ở Thailand đâu

 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  07/09/2023 lúc 23:01
 • Thành Hà Chí

  15 VF Points
  Thành viên
  07/09/2023 lúc 22:48
Trang 1 của 2