Trả lời Thảo luận

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  28/03/2024 lúc 05:39

  5tr chứ?

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  04/12/2023 lúc 06:14

  Có chính sách đổi pin mới hợp lý cho KH tiên phong là cần thiết!

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  15/10/2023 lúc 22:05

  Chúc mừng các anh em

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  25/09/2023 lúc 17:21

  Thời gian update lâu không vậy bạn?

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  26/08/2023 lúc 16:35

  Oh, vậy là mình có quà 🙂

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  26/08/2023 lúc 16:26

  Tôi là thành viên cộng đồng từ năm 2022, Số Vin đăng ký là xe Lux SA. Tôi mua thêm VF9 từ đầu tháng 7/2023. Vậy vẫn sử dụng số Vin đăng ký ban đầu có được tặng cp phiếu không ạ?

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  30/07/2023 lúc 15:49

  VF9 không có chế độ rửa xe, em dùng chế độ cắm trại đúng không các anh?

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  25/07/2023 lúc 12:41

  Tuyệt vời, xin chúc mừng

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  04/02/2023 lúc 07:53

  Tuyệt vời

 • Tuấn Phan Xuân

  100 VF Points
  Thành viên
  09/10/2022 lúc 21:00

  Quá đã! Mà chờ lâu quá 🙂