Những quy định mới về bằng lái xe ô tô năm 2022

Những quy định mới về bằng lái xe ô tô năm 2022

Bắt đầu từ đầu năm 2022, các quy định liên quan đến việc học, thi sách hạch, mức xử phạt bằng lái xe ô tô hết hạn,… sẽ có nhiều thay đổi. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về quy chế thi bằng lái xe ô tô mới áp dụng từ năm 2022, anh em lưu ý nhé.

– Thay đổi trong quy chế đào tạo bằng lái xe 2022
Khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung điều 47 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy định đào tạo, giám sát các buổi học bằng lái xe 2022 như sau:
Quản lý quy trình học bằng lái xe ô tô thông qua thiết bị giám sát
“Cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31 tháng 12 năm 2021; trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”
Theo đó, năm 2022, việc học lái xe ô tô của học viên sẽ được kiểm soát chặt hơn thông qua các thiết bị giám sát. Do vậy, học viên phải tham gia đầy đủ khóa học thì mới được đăng ký thi sát hạch cấp bằng lái xe ô tô.
Học lái xe ô tô với cabin mô phỏng
Các cơ sở đào tạo sẽ trang bị cabin mô phỏng để dạy lái xe ô tô từ 1/7/2022. Thời gian thực hành trên cabin học lái xe ô tô của 1 học viên được quy định cụ thể tại Khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT như sau:
Chương trình đào tạo lái xe hạng B1, B2, C: 3 giờ
Chương trình đào tạo nâng hạng lái xe (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải học): 1 giờ.

Thêm môn học nhưng giữ nguyên tổng thời gian đào tạo lái xe
Thông tư quy định về nội dung học trong chương trình đào tạo như: kỹ thuật lái, văn hoá giao thông, thực hành. Cụ thể:
a) Số giờ học kỹ thuật lái xe của học viên học lái xe hạng B1, B2, C bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;
b) Số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông của học viên học lái xe nâng hạng bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;
c) Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.”

– Thay đổi luật thi bằng lái xe 2022

Thêm nội dung thi bằng lái xe ô tô từ 1/6/2022
Từ ngày 1/6/2022, các học viên phải thi thêm thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng. Theo đó, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 4 nội dung thi: sát hạch lý thuyết, thi trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường
Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái xe ô tô 2022
Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, việc công nhận kết quả đối với người thi bằng lái xe ô tô 2022 ở tất cả các hạng được đánh giá dựa trên các trường hợp như sau:
+ Không đạt lý thuyết: không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng.
+ Không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng: được thi thực hành trong hình.
+ Không đạt nội dung thi thực hành trong hình: không được thi sát hạch lái xe trên đường.
+ Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt nội dung lái xe trên đường: được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm.
+ Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường): được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.

Tăng mức phạt đối với người sử dụng giấy phép lái xe quá hạn

Đối với người điều khiển xe cơ giới vi phạm hết hạn giấy phép lái xe thì sẽ chịu những mức nộp phạt như sau:
Phạt tiền từ 5.000.000 – 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng.
Phạt tiền từ 10.000.000 – 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên.

 

      1. Vậy ạ, E hỏi toàn 15 16tr bác ạ, Không biết là các trung tâm tính giá như nào ạ