Quý thành viên có biết công nghệ what3words?

VinFast dùng công nghệ what3words

Với mục đích khảo sát nhu cầu của người dùng về công nghệ định vị chính xác what3words, Cộng đồng có khảo sát 04 câu ngắn.

Khảo sát không tặng điểm 25 VF Point nhưng Cộng đồng vẫn rất mong các Quý thành viên bớt chút thời gian để đóng góp ý kiến cho đội ngũ phát triển sản phẩm.

Ý kiến quý báu của Quý thành viên sẽ giúp ích rất nhiều cho VinFast. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thành viên đã thực hiện khảo sát!

1 2 3 16