Va chạm giao thông không có lỗi có phải bồi thường không?

Va chạm giữa các phương tiện là tình huống không mong muốn của các chủ xe khi tham gia giao thông. Nhiều người có thắc mắc rằng “va chạm giao thông không có lỗi có phải bồi thường không?” Thông thường sau khi xảy ra va chạm, nếu đôi bên không thể tự thỏa thuận sẽ cần có sự can thiệp của Luật pháp. 

Vậy va chạm giao thông không có lỗi có phải bồi thường hay không?

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định về bồi thường thiệt hại. Theo đó, cá nhân có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác dẫn tới thiệt hại sẽ phải thực hiện bồi thường.

Tuy nhiên, cá nhân sẽ không phải bồi thường nếu có lý do bất khả kháng hoặc lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc Luật có quy định khác. Bên cạnh đó, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài ra, trong trường hợp va chạm do nhiều người cùng gây ra, mức bồi thường thiệt hại được căn cứ tại điều 587 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, những người cùng gây ra va chạm phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Đồng thời, trách nhiệm bồi thường của từng cá nhân gây thiệt hại được xác định tương ứng với lỗi vi phạm. Nếu không xác định được mức độ lỗi, các cá nhân phải chịu mức bồi thường thiệt hại bằng nhau.

Để có thể xác định trách nhiệm bồi thường, cơ quan có thẩm quyền cần xác định đầy đủ 4 yếu tố, cụ thể:

– Có thiệt hại thực tế.

– Có hành vi trái pháp luật của các cá nhân bị va chạm dẫn tới thiệt hại.

– Có lỗi của người có hành vi, trừ trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc lỗi do các nguyên nhân khách quan dẫn tới nguy hiểm như xe máy, ô tô bị mất phanh hoặc hỏng hóc gây tai nạn…. Lúc này, chủ phương tiện không có lỗi vẫn phải thực hiện bồi thường.

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả xảy ra do va chạm.

Trong trường hợp người bị hại có căn cứ chứng minh cá nhân tuân thủ đúng Luật giao thông bao gồm đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm, đi chậm,… sẽ được xác định là không phải tác nhân gây ra va chạm và không phải bồi thường.