VF 9 – Lý do mua và chưa mua

Tại sao bạn chọn VF 9? Hoặc nếu chưa sở hữu thì tại sao bạn chưa mua? Các bạn có thể dành 1 phút để thực hiện khảo sát nhỏ dưới đây về chiếc VF 9 và đưa ra ý kiến của mình *:

==> Cập nhật: Khảo sát đã hoàn thành và đóng link

Khảo sát này nhằm tìm hiểu phản hồi của khách hàng cũng như những người chưa phải là khách hàng của dòng VF 9 để thiết kế các chương trình chạm đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trong khảo sát, các bạn cũng có thể đưa ra ý kiến của mình và đề xuất hãng có những cải tiến gì để việc lái xe và trải nghiệm xe trở nên hoàn hảo hơn.

*  Lưu ý: Khảo sát này không nằm trong phạm vi các khảo sát được nhận 25 VF point của Cộng đồng VinFast Toàn cầu. 

  1. nên tách ra thành 2 form cho riêng người đã sở hữu và chưa sở hữu VF9, để cùng 1 form như vậy rất khó trả lời